Akce
HOME|
CHATA|
SAUNA|
GALERIE|
CENY|
REZERVACE|
GOLF|
ZIMA|
LÉTO|
KONTAKTY|
PARTNEŘI|
  Kontaktní informace
Fotografie k obsahu

Fojtka, Vláčilova ulice, č.p. 31

50°48´47.1"N 15°05´21.8"E

poslední dům v ulici i obci při vstupu do Jizerských hor v nadmořské výšce 465 m.n.m.
vzdálenost od golfového hřistě Ypsilon je 1 km.

vzdálenost
do Liberce 12 km (centrum)
na okraj Liberce 6 km 
od dálnice 7 km
exit Stráž nad Nisou (obchvat), směr Frýdlant v Čechách

Kontakty:
Vanc Petr
telefon:
+420 777 709 709
e-mail
petrvanc@seznam.cz


Vancová Radka
telefon
+420 725 293 310
e-mail:
radkavancova@seznam.cz

www.chatagolf.cz


mapa

Výlet

Přírodní památka Pod Dračí skálou s přirozeným výskytem ohroženého jehličnanu tisu červeného, kterou provází naučná stezka.

Výlet na Dračí vrch 767 m n.m. - trasa 1,1 km, cestou přímo nad chatou, 15 min.chůze.

Z Dračího vrchu k rezervaci tisu červeného - 750 m, ve směru ke golfovému hřišti Y - Fojtka, 10 min.chůze.

Dračí vrch

Na vrcholu Dračího vrchu (676 m n m.) se nachází skalní vyhlídka, tzv. Dračí kameny. Na vyhlídce je kamenná mísa. K tomuto místu se vztahuje pověst, že se zde usadil mohutný drak. Za to, že tkalce a další obyvatele Kateřinek nechá na pokoji, od nich požadoval každý rok jednu pannu. O svátku čarodějnic probíhalo na žulové skále losování. Do prohlubně (kamenné mísy) na vrcholu musel posel nasypat lístečky se jmény všech svobodných dívek z Kateřinek. Drak do kamenné mísy foukal tak dlouho, než v ní zůstalo jméno nešťastnice, která se následujícího dne měla stát jeho obětí. Jednou padl los na dívku z hájovny, která marně čekala na návrat svého nápadníka z dalekých cest. Místo na svatbu ji však museli odvést ke skále. Na poslední chvíli přiběhl na vrchol dívčin milý. Napnul luk z tisového dřeva a přesným šípem proťal drakovo hrdlo. Ten svými pařáty ve smrtelné křeči rozdrtil mohutné žulové bloky, jejichž zbytky se dodnes válí po okolí. Po šťastném shledání byla svatba a od té doby se skále říká Dračí vrch.

Fojtecké tisy

Tato přírodní památka s přirozeným výskytem ohroženého jehličnanu tisu červeného byla vyhlášena již v roce 1977. Na ploše 0,82 ha zde bylo evidováno 537 tisů, z toho 467 semenáčků. Nejstarším exemplářům je asi 400 let. Naleziště je oploceno, vstup je umožněn po žebříku a je v něm zřízena naučná stezka „Fojtecké tisy“ se 4 zastaveními. Informace na jednotlivých panelech jsou věnovány zejména tisům - jejich výskytu v rámci ČR, ekologickým nárokům i historii tisů ve Fojtce, návštěvník se dozví, že dřevo tisu je vhodné na výrobu luků, což se vztahuje k místní pověsti. Seznámí i s dalšími zajímavými druhy rostlin, které rostou v tomto chráněném území. Stezku zbudovali v roce 1980 Mladí ochránci Jizerských hor. Stezka je udržována za podpory CHKO Jizerské hory a Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.Fojtecké tisy.

Tisy se nachází se asi 2,5 km jihozápadně od obce Fojtka. Z dolního rozcestí po zelené směrem k Dračímu vrchu, po 700 m je rozcestí Fojtka - Tisy. Odtud po zvláštní zelené značce připomínající obrácené T (symbol označuje odbočku k zajímavému objektu) až k přírodní památce Pod Dračí skálou. Zpět na rozcestí Fojtka a odtud po zelené na rozcestí, odkud vede odbočka na Dračí vrch.

Výhled z vrcholu je nádherný, je zde kamenná mísa. K tomuto místu se vztahuje pověst, že se zde usadil mohutný drak. Za to, že tkalce a další obyvatele Kateřinek nechá na pokoji, od nich požadoval každý rok jednu pannu. O svátku čarodějnic probíhalo na žulové skále strašlivé losování. Do prohlubně (kamenné mísy) na vrcholu musel posel nasypat lístečky se jmény všech svobodných dívek z Kateřinek. Drak do kamenné mísy foukal tak dlouho, než v ní zůstalo jméno nešťastnice, která se následujícího dne měla stát jeho obětí.
Jednou padl los na dívku z hájovny, která marně čekala na návrat svého nápadníka z dalekých cest. Místo na svatbu ji však museli odvést ke skále. Na poslední chvíli, kdy se drakovi sbíhaly sliny a chystal se oběť zahubit, přiběhl na vrchol dívčin milý. Napnul luk z tisového dřeva a přesným šípem proťal drakovo hrdlo. Ten svými pařáty ve smrtelné křeči rozdrtil mohutné žulové bloky, jejichž zbytky se dodnes válí po okolí.Po šťastném shledání byla svatba a od té doby se skále říkalo Dračí vrch.

   Copyright © 2008 Chatagolf.cz   GDPR
Versoft.cz tvorba www www.Versoft.cz